Podatki

Polski Ład w wynagrodzeniach – porównanie wynagrodzeń za rok 2021 i 2022

Polski Ład wprowadził wiele zmian od początku roku 2022. Wiele mówi się na temat wyższych płac, zmniejszenia podatku oraz ulg dla podatników. Sprawdźmy czy nie mija się to z prawdą.

Jedną z nowych ulg stosowanych przez płatników jest ulga dla klasy średniej. Jest ona naliczana dla przychodów w przedziale:
– od 5 701 zł do 8 549 zł wg wzoru: (A x 6,68% – 380,50) / 0,17;
– od 8 549,01 do 11 141 zł wg wzoru: (A x (-7,35% + 819,08) / 0,17.

Pracownik ma możliwość rezygnacji z ww. ulgi – wystarczy złożyć wniosek do płatnika o jej nienaliczanie i nie martwić się czy nasz przychód roczny przekroczy pułap 68.412 – 133.692 i trzeba będzie zwracać do Urzędu Skarbowego różnicę podatku.

Ponadto 7 stycznia 2022 roku weszło w życie rozporządzenie, które nakazuje płatnikom przeliczać pensje pracowników na dwa sposoby – zgodnie z Polskim Ładem, czyli wg. algorytmu na rok 2022 oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi w roku 2021. Jeśli zasady z 2022 będą bardziej korzystne dla pracownika, to płatnik wypłaca wynagrodzenie zgodnie z nimi, jednak jeśli bardziej korzystne zasady będą z roku ubiegłego, stosujemy sposób przeliczania z 2021r. Podsumowując, płatnik wypłaca to, co korzystniejsze dla pracownika. Jednak jeśli podatek przeliczony na sposób z roku ubiegłego jest niższy niż ten na zasadach z Polskiego Ładu, pracownikowi zliczamy nadwyżkę podatku w kwocie różnicy z obu przeliczeń. Nadwyżkę te „potrącamy” pracownikowi w miesiącu, w którym sposób przeliczenia z Polskiego Ładu jest korzystniejszy maksymalnie do kwoty ze starych zasad.

Przykład 1:
Pracownik zarabiający 3010 zł w roku 2022 z podstawową kwotą kosztów uzyskania przychodów oraz ulgą podatkową:
– składka ZUS: 412,68 zł
– składka zdrowotna: 233,76 zł
– podatek: 0,00 zł
NETTO: 2.363,56 zł

Pracownik zarabiający 3010 zł w roku 2021 z podstawową kwotą kosztów uzyskania przychodów oraz ulgą podatkową:
– składka ZUS: 412,68 zł
– składka zdrowotna: 233,76 zł
– podatek: 154,00 zł
NETTO: 2.209,56 zł

W powyższym przykładzie zastosowanie ma Polski Ład, pracownik zarabiający minimalne wynagrodzenie w roku 2022 powinien otrzymać 2.363,56 zł.

Przykład 2:
Pracownik zarabiający 6010 zł w roku 2022 z podstawową kwotą kosztów uzyskania przychodów oraz ulgą podatkową:
– składka ZUS: 823,98 zł
– składka zdrowotna: 466,74 zł
– podatek (z ulgą dla klasy średniej): 393,00 zł
– podatek (bez ulgi dla klasy średniej): 414,00 zł
NETTO (z ulgą dla klasy średniej): 4.326,28 zł
NETTO (bez ulgi dla klasy średniej): 4.305,28 zł

Pracownik zarabiający 6010 zł w roku 2021 z podstawową kwotą kosztów uzyskania przychodów oraz ulgą podatkową:
– składka ZUS: 826,98 zł
– składka zdrowotna: 466,74 zł
– podatek: 393,00 zł
NETTO: 4.326,28 zł

W powyższym przypadku pracownik powinien otrzymać kwotę 4.326,28 zł. Jednak jeśli złożył rezygnację ze stosowania ulgi dla klasy średniej, płatnik winien naliczyć nadwyżkę w kwocie 21 zł.