BHP

Zima w BHP, czyli obowiązki pracodawcy w okresie zimowym

W kalendarzu, zima oficjalnie rozpoczyna się 22 grudnia. Pierwszy dzień wiosny, kiedy już nikt o zimie myśleć nie powinien, przypada z kolei na 21 marca. Kalendarz BHP każdego pracodawcy, za początek okresu zimowego, podaje datę 1 listopada a za ostatni jego dzień, owszem, marzec, jednak dopiero 31. Są to miesiące dodatkowej odpowiedzialności, jaka obciąża pracodawców w zakresie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Trudne warunki pracy

W okresie zimowym, panujące za oknem warunki zewnętrzne są dla każdego z nas niekorzystne. Co za tym idzie, stwarzają zagrożenie, szczególnie dla zdrowia pracowników. To zagrożenie wynika przede wszystkim z niskich temperatur. Problemem są też oblodzone chodniki na terenie zakładu pracy, drogi wewnętrzne, pokrywy śnieżne oraz lodowe znajdujące się na dachach budynku, które mogą doprowadzić do katastrofy budowlanej. Trudne, zimowe warunki pracy, stwarzają realne zagrożenie w postaci narażenia na wychłodzenie organizmu czy uraz ciała spowodowany upadkiem na śliskiej, oblodzonej czy nieodśnieżonej powierzchni na zewnątrz.

Pracownik, który wykonuje swoją pracę właśnie na zewnątrz, w okresie zimowym, powinien przede wszystkim posiadać ciepłą odzież dopasowaną do tej, konkretnej pory roku. Jeżeli realia wykonywanej pracy tego wymagają, ciepła odzież zimowa dla pracownika, musi spełniać również wytyczne dla odzieży ochronnej czy roboczej, co wynika z przepisów określających środki ochrony indywidualnej.

Zimowe obowiązki pracodawców

Organizm człowieka, przed działaniem niskich, zimowych temperatur, chroni nie tylko ciepła odzież. Zimą, pracodawca ma formalny obowiązek zapewnić pracownikowi posiłek profilaktyczny oraz dostęp do ciepłego napoju. Następną kwestią jest zapewnienie pracownikowi odpowiedniego miejsca na spożycie takiego posiłku. Takim miejscem, zgodnie z przepisami, jest służący do ogrzania się, specjalny kontener lub pawilon socjalny. Zarówno pracownicy biurowi jak i ci, których miejscem pracy jest magazyn czy hala produkcyjna, mają mieć zapewnioną właściwą temperaturę. Warto, by w okresie zimowym, pracodawca zadbał o przegląd a także konserwację instalacji grzewczej w swoim zakładzie pracy.

Zabezpieczenie tzw. ciągów komunikacyjnych, jest szczególnie ważne, właśnie w miesiącach mroźnych i śnieżnych. Część pracodawców, niestety nie jest świadoma tego obowiązku. Jeżeli za ogrodzeniem firmowego budynku, znajduje się chodnik, którego użytkowanie ma charakter publiczny, on także powinien być na bieżąco odśnieżany. Regularne odśnieżanie dachów, usuwanie lodowych sopli zwisających nad głowami, zmniejsza ryzyko katastrofy budowlanej oraz śmiertelnych jej ofiar. Często nie myślimy o czymś dopóty, dopóki to coś, się nie wydarzy…

Jasne procedury

W przepisach BHP nie chodzi o to, by pracodawca był „wszechogarniający”. Należy pamiętać, że zazwyczaj w środowisku pracy, mamy do czynienia z działalnością zespołową. Mówimy tutaj o okresie zimowym, więc np. kwestie odśnieżania chodników czy dróg wewnętrznych należących do zakładu pracy, jego właściciel może powierzyć innej osobie a niekoniecznie biegać z łopatą samemu. Warto więc mieć nie tylko świadomość zagrożeń ale też warto jest wdrożyć pewne procedury, które określać będą kto z naszego zespołu za co konkretnego odpowiada. Nie zmienia to faktu, że pracodawca jest zobowiązany zapewnić wszelkie materiały, narzędzia lub, w razie potrzeby, wsparcie zewnętrznych firm wyznaczonym przez siebie pracownikom. Nie warto robić tego na ostatnią chwilę lecz z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, najlepiej przed rozpoczęciem okresu zimowego.

Źródła:

https://www.infor.pl/prawo/praca/bezpieczenstwo-pracy/3594087,BHP-zima-jakie-obowiazki-ma-pracodawca.html
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/98528/99030076.pdf