Pracownik Produkcyjny Dynaxo Sp. z o.o.

  • Cały etat
  • Wronki
  • Rekrutacja została zakończona

Strona internetowa Dynaxo Sp. z o.o.

Dynaxo Sp. z o.o. to innowacyjna firma działająca na rynku od ponad 35 lat. Jako dostawca kompleksowych rozwiązań dla renomowanych marek, oferujemy naszym klientom najwyższą jakość i satysfakcjonującą współpracę. Obszarami działania firmy są: rynek AGD oraz projektowanie i produkcja – obróbka plastyczna metali.
Jeśli stawiasz sobie ambitne, pozytywne cele, cenisz stabilne warunki zatrudnienia, koleżeńską atmosferę pracy, pragniesz dołączyć do zespołu działającego na rynku innowacji to zgłoś się do nas.

W zawiązku z prężnym rozwojem firmy obecnie prowadzimy rekrutację na stanowisko:

Pracownik produkcyjny

Miejsce pracy: Wronki/Popowo

Zakres obowiązków:
• tłoczenie detali na prasach mimośrodowych,
• wykrawanie detali na prasach mimośrodowych,
• montaż detali w podzespoły,
• zawieszanie i zdejmowanie detali z linii malowania proszkowego,
• szlifowanie detali,
• wykonywanie podstawowych prac ślusarskich.

Kompetencje zawodowe:
• wykształcenie min. zasadnicze zawodowe,
• znajomość rysunku technicznego,
• umiejętność mierzenia suwmiarką,
• mile widziane doświadczenie zawodowe.

Wymagania osobowościowe:
• bardzo dobra organizacja pracy,
• odpowiedzialność, rzetelność i dokładność,
• umiejętność pracy w zespole,
• punktualność.

Oferujemy:
• uczestnictwo we współtworzeniu sukcesu innowacyjnej polskiej firmy,
• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
• wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i osiąganych wyników pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV drogą elektroniczną lub drogą pocztową na adres:

DYNAXO Sp. z o.o.
Popowo 2A
64-510 Wronki

z dopiskiem: Rekrutacja –Dział produkcji

Prosimy o dopisanie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (tj. imienia, nazwiska, daty i miejsca urodzenia, adresu e-mail, numeru telefonu, przebiegu edukacji, przebiegu kariery zawodowej, wizerunku-zdjęcia oraz innych informacji udzielonych w związku z prowadzonym procesem rekrutacyjnym) zawartych w ofercie w celu niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Dynaxo Sp. z o.o. z siedzibą w Popowie, Popowo 2a, 64-510 Wronki zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz.1000) oraz przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1),

.Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych (oraz wizerunku-zdjęcia) na potrzeby przyszłych rekrutacji”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Dynaxo Sp. z o.o. z siedzibą w Popowie, Popowo 2a, 64-510 Wronki. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji, oceny profilu kandydata i jego zgodności z nowymi możliwościami zatrudnienia w Dynaxo Sp. z o.o. z siedzibą w Popowie, Popowo 2a, 64-510 Wronki. Administrator danych oraz podmioty przetwarzające zastosują odpowiednie środki (techniczne, fizyczne oraz organizacyjne) zgodne ze standardem rynkowym, w celu zapewnienia poufności, integralności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, zapobiegania nieuprawnionemu użyciu czy dostępowi do danych osobowych, jak również zapobiegania naruszeniu ochrony danych (incydentowi bezpieczeństwa) zgodnie z polityką bezpieczeństwa oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.